W tegorocznym zeznaniu podatkowym właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą odpisać sobie wydatki poniesione na termomodernizację, w tym na zakup paneli fotowoltaicznych. Ten, kto wziął dotację z programu Mój Prąd także z ulgi termomodernizacyjnej skorzysta. Musi tylko pamiętać o kilku zasadach. Ulga termomodernizacyjna to nowe rozwiązanie, z którego można skorzystać w tym roku. To ulga odliczana od podstawy obliczenia podatku. Odlicza się wydatki poniesione na termomodernizację domu, w tym na panele fotowoltaiczne.  Odliczeniu podlegają wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 r. Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w ciągu 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Komu przysługuje ulga?

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według skali podatkowej, także ci, którzy stosują jednolitą stawkę podatkową (19 proc.) i ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga przysługuje właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych. Dotyczy to także przedsiębiorców – właścicieli domów jednorodzinnych wykorzystywanych do celów mieszkaniowych. Nie dotyczy najemców, ani osób, które dopiero budują dom, ani właścicieli budynków wielorodzinnych. Panele fotowoltaiczne nie muszą być na domu, ale też mogą być zamontowane, np. na garażu, budynku gospodarczym. Ważne, by panele fotowoltaiczne służy budynkowi mieszkalnemu.

Jaki formularz?

Ulgę termomodernizacyjną wykazujemy w załączniku podatkowym PIT-0. Załącznik ten dołączamy do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT36-L, PIT-28. W PIT-0 wpisujemy kwotę poniesionych wydatków.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki – liczy się data sprzedaży. Do zeznania podatkowego nie dołączamy faktur potwierdzających wydatki. Należy je natomiast przechowywać aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego (za rok 2019 do końca 2025 r.).

Ile można odliczyć?

Do kosztów zalicza się poniesie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją i instalacją fotowoltaiczną. Odliczamy całą kwotę wydatków, ale nie może ona przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Jeśli podatnik ma kilka domów, w każdym z nich przeprowadzał termomodernizację czy instalował panele fotowoltaiczne, to limit nadal wynosi 53 tys. zł. Kwota 53 tys. zł przysługuje na każdego podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. W przypadku małżonków na każdego przypada oddzielny limit – na każdego po 53 tys. zł. Podobnie jest w przypadku współwłaścicieli – na każdego przypada po 53 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej. Niewykorzystana kwota nie przepada – można ją odliczyć w kolejnych 6 latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jak rozliczyć dotację z programu Mój Prąd

A jeśli na mikroinstalację fotowoltaiczną podatnik wziął dotację z programu Mój Prąd? Z tego programu na mikroinstalacje fotowoltaiczne 2-10 kW w budynkach jednorodzinnych można dostać do 5 tys. zł. Program ogłoszono 23 lipca ubiegłego roku. Jest to data, od której liczą się poniesione wydatki.

Można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i jednocześnie wziąć dotację z programu Mój Prąd. Nie ma tylko możliwości odliczenia w PIT wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Dotyczy to też dotacji programu Mój Prąd.

Jeżeli właściciel mikroinstalacji, na którą wziął dotację z programu Mój Prąd, nie złożył jeszcze zeznania podatkowego, to dokonując rocznego rozliczenia pomniejsza kwotę wydatków z 2019 r. o otrzymaną dotację. Robi tak także wtedy, gdy dotację otrzymał już w 2020 r.

Czy konieczna jest korekta?

Jeżeli właściciel mikroinstalacji złożył już zeznanie podatkowe za 2019 r., a nie uwzględnił dotacji z programu Mój Prąd, którą otrzymał, to może złożyć korektę tego zeznania.

Źródło: https://wysokienapiecie.pl/27619-jak-odliczyc-od-podatku-panele-fotowoltaiczne-rozliczyc-dotacje-z-programu-moj-prad/?fbclid=IwAR2es5ORDZE3ZaKs5f7wTn-siQmcu1h1ijVdWVZ3A1voyTPGTfgzR3y3K-g 

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Rynek 6, 57-350 Duszniki-Zdrój
tel. 74 869 76 60

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej