Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Rynek 6, 57-350 Duszniki-Zdrój
tel. 748 888 888

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej