Slide Two

4,2 tysiąca

żarówek

By zmieniać świat trzeba działać lokalnie, dlatego w 14 gminach rozdamy mieszkańcom 4,2 tysiąca energooszczędnych żarówek

Slide Two
Slide Two

Myśl globalnie

Działaj lokalnie

Postępująca degradacja środowiska przyrodniczego jest ubocznym efektem działalności człowieka. Odbudowanie tego co już zostało zniszczone oraz bieżąca ochrona resztek nieskażonego środowiska – to zadania, które stoją przed nami wszystkimi.

Slide Two
previous arrow
next arrow

o projekcie

Postępująca degradacja środowiska przyrodniczego jest ubocznym efektem działalności człowieka. Odbudowanie tego co już zostało zniszczone oraz bieżąca ochrona resztek nieskażonego środowiska – to zadania, które stoją przed nami wszystkimi. Warunkiem realizacji tych zadań jest jednak uświadomienie całemu społeczeństwu skali zagrożenia oraz przekazanie wiedzy o tym, jakie można podjąć działania, aby chronić środowisko. Dlatego należy do całokształtu działań, włączyć – działalność edukacyjną w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. Człowiek świadomy wielu problemów ekologicznych może przyjąć na siebie rolę odpowiedzialnego obywatela, może nie tylko zaangażować się w dyskusję o ochronie środowiska, ale również krytycznie patrzeć na własne postawy wobec środowiska. Edukacja ekologiczna jest dialogiem, koniecznym do przeprowadzenia z lokalną społecznością w celu integracji działań na rzecz ochrony środowiska.

Wdrażanie do praktyki życia gospodarczego zasad rozwoju zrównoważonego nie będzie możliwe bez wzrostu poziomu wykształcenia ekologicznego oraz świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

linia

aktualności

nadchodzące wydarzenia

Konferencja

dla klastrów energii

 

Zapisz się na konferencję, która odbędzie się w dniach 23-24.08.2021 w Dusznikach-Zdroju

Szczegóły konferencji dostępne są TUTAJ

Informacje na temat Konferencji dla Klastrów Energii
uzyskać można pod nr tel. 665 133 444 lub e-mail: promocja@duszniki.pl

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Rynek 6, 57-350 Duszniki-Zdrój
tel. 74 869 76 60

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej